Proces

Het bouwproces bestaat uit tal van processen die elkaar overlappen en een dwingende volgorde kennen. Bouw●Novum beheerst deze samenhang van processen en regisseert deze tot een totaal en integraal proces; …

Duurzaam

Bouw●Novum staat middenin de maatschappij, en wij realiseren ons welke invloed we op deze maatschappij en ons milieu hebben. We zijn ons bewust hoe bouwkundige werken de veelal bebouwde omgeving …

Product

Bouw●Novum levert een volledig integraal en bedrijfsgereed gebouw, waarbij we alle noodzakelijke processen integraal samenbrengen in één opdracht. Jij hebt één opdrachtnemer die jou totaal ontzorgt en jouw opdracht als …

Waarde

‘De prijs is wat je betaalt, de waarde is wat jij krijgt’ Een goed begin is het halve werk, gevolgd door een gecontroleerd verloop van alles wat daarna komt. De …

Klant

Wij zijn ook elke dag klant, bijvoorbeeld van de bakker, de autogarage of van de kapper. Als klant hebben we de wens om maximale waarde te ontvangen. Bij grote voorkeur …