Proces

Het bouwproces bestaat uit tal van processen die elkaar overlappen en een dwingende volgorde kennen. Bouw●Novum beheerst deze samenhang van processen en regisseert deze tot een totaal en integraal proces; …