Duurzaam

Bouw●Novum staat middenin de maatschappij, en wij realiseren ons welke invloed we op deze maatschappij en ons milieu hebben. We zijn ons bewust hoe bouwkundige werken de veelal bebouwde omgeving beïnvloeden.

Om dit bewustzijn te onderstrepen zijn wij in het bezit van diverse certificeringen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Denk hierbij aan; NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteit), NEN-EN-ISO 14001 (milieu) en VCA** (arbeidsomstandigheden).

Wij maken gebruik van grondstoffen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze zijn gewonnen en geen impact op het milieu hebben. Zo passen we alleen FSC-gecertificeerd hout toe en scoren overige materialen erg hoog als het gaat om circulariteit en het leveren van een bijdrage aan een CO2-neutrale footprint.

De maatschappij ontwikkelt zich continu, landen motiveren elkaar om doelstellingen te formuleren en faciliteren elkaar om deze doelen te bereiken. De bouwsector is hierin sterk vertegenwoordigd en draagt hier met energetische prestaties in duurzame gebouwen aan bij. Duurzaamheid betekent wat ons betreft ook dat kennis niet verloren gaat. Daarom werken wij uitsluitend in ketensamenwerkingen die kennis delen en duurzaamheid blijven ontwikkelen.

Installaties en bouwkundige werken grijpen bij hoge duurzaamheidambities steeds verder in elkaar. De energieprestatie en milieuprestatie komt alleen integraal tot stand. Volop reden voor ons om alle disciplines samen te voegen tot een allesomvattend geheel.

Dit heeft als resultaat dat gebouwen herkenbaar zijn aan een hoog comfort, weinig onderhoud, een uitstekende CO₂ footprint en een laag energieverbruik.